Banner
Ceník

Výše odměny advokáta za poskytované právní služby je odvislá od druhu, obtížnosti a časové náročnosti poskytované právní služby.

Pro stanovení výše cen lze využít následující formy odměn:


Vedle své odměny účtuje advokát rovněž náhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovné atd.) a také náhradu za promeškaný čas (za podmínek a ve výši stanovené vyhláškou).