Banner
Ceník Odměna mimosmluvní

Pokud se klient s advokátem nedohodne na smluvní odměně, účtuje si advokát odměnu mimosmluvní dle tzv. advokátního tarifu, tj. podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při rozhodování soudů o náhradě nákladů řízení účastníkům soudních řízení se přiznává klientům náhrada za právní zastoupení advokátem podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou jsou stanoveny paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka v občanském soudním řízení.


Zpět