Banner
Služby Obchodní právo
  • zakládání obchodních společností a družstev
  • příprava a vypracování společenských smluv, zakladatelských listin a ostatních potřebných dokumentů v souvislosti se zakládáním obchodních společností
  • příprava návrhů na zápis obchodních společností a jejich změn do obchodního rejstříku a zastupování v rejstříkovém řízení
  • zastupování ve věcech směnečných
  • zastupování v řízení v obchodněprávních věcech o náhradu škody
  • zastupování před soudy ve sporných věcech
  • příprava a vypracování smluv dle obchodního zákoníku


Zpět