Banner
Služby Rodinné právo
  • příprava a sepisování smluv dle zákona o rodině
  • zastupování ve věcech rozvodu manželství
  • zastupování před soudy ve věcech výživného, určování a popírání otcovství, jakož i v ostatních věcech dle zákona o rodině


Zpět