Banner
Profil

Advokátní kancelář JUDr. Lenky Mičanové patří k ostravským advokátním kancelářím, které poskytují právní služby ve všech odvětvích právního řádu České republiky.

Poskytované právní služby
  • Zastupování v řízení před soudy všech stupňů
  • Zastupování před státními orgány a institucemi
  • Zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami
  • Poskytování právního poradenství
  • Sepisování listin
dots

Kancelář úzce spolupracuje s právními institucemi poskytujícími specializované právní služby a služby týkající se např. oceňování majetku pro změny právních statutů obchodních společností.

Právní služby jsou poskytovány jak státním orgánům, tak i obchodním společnostem se státní i nestátní účastí, dále pak orgánům místních samospráv a fyzickým osobám.